Hakkımızda

Av. Tunahan Göktürk Kaya tarafından kurulan Göktürk Hukuk, Türk vatandaşı ve yabancı müvekkillerine hukukun çeşitli alanlarında farklı dillerde avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunan İstanbul merkezli bir hukuk bürosudur. Hukuki danışmanlık, uyuşmazlıkların alternatif yollar ile çözümlenmesinde, dava veya icra takiplerinin her aşamasında bize ulaşabilirsiniz.

Whatsapp
Art Deco Desen
Göktürk Hukuk | Legal
Court

Hizmetlerimiz

Hukukun her alanında verdiğimiz hizmetin yanında başlıca çalışma alanlarımız

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Gerçek ve tüzel kişiler arasında doğan uyuşmazlıklarda, tüm hukuk dallarında dava takip hizmeti ile dava yoluna gidilmeden uyuşmazlığın kısa yoldan çözülmesine yönelik danışmanlık desteği vermekteyiz.

Ceza Hukuku

Soruşturma aşamasının başlamasından hükmün infaz edilmesine kadar olan prosedür ile cezai risk taşıyan işlemlere ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Tüketici Hukuku

Tüketicinin korunması ilkesi kapsamında, taraf oldukları ihtilaflarda Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde yürütülen her türlü işlemde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Ticaret Hukuku

Şirket temelli ihtilafların çözümünde, şirketlerin kuruluş, birleşme/devralma, genel kurullarının yapılması, haksız rekabet, şirketin veya şirkete karşı açılacak davalar ile şirketleri ilgilendiren diğer tüm konularda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Telif, marka, patent, endüstriyel tasarım haklarının korunmasına yönelik hukuk ve ceza davalarının takibinde avukatlık ile bu haklara ilişkin sözleşme ve işlemlerde danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İcra ve İflas Hukuku

Alacakların tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri  ile icra faaliyetleri sırasında ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda açılacak/açılması gereken davaların takibinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Aile Hukuku

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanmaya ilişkin davalar, maddi-manevi tazminat taleplerine ilişkin davalar, velayete ve nafakaya ilişkin davalar ile mahkemeye sunulacak delillerin hukuka uygunluğunun denetlenmesinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İş Hukuku

İşçi ve işveren ilişkisinden doğan uyuşmazlıklarda dava takibi, iş sözleşmelerinin hazırlanması ile iş hukuku kaynaklı diğer tüm konularda işçi-işverenlere avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Miras Hukuku

Vasiyetnamelerin hazırlanması ve yerine getirilmesi, mirasın paylaşılması, mal kaçırma amacıyla yapılan bağışlar ile yasal mirasçıların saklı paylarının korunması konularında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Kişisel Verilerin Korunması 

Kişisel Verilerin Korunması 

Kişisel veriler KVKK ve ilgili mevzuat ile güvence altına alınmıştır. Bu kapsamda veri sorumlusuna yapılan kişisel başvurularda, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna yapılacak şikayet ve bildirimlerde ve veri ihlalinden kaynaklanan tazminat davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca veri sorumlularına yönelik olarak verilerin hukuka uygun işlenebilmesi için yasal destek sağlamaktayız.

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Sigorta şirketlerinin fiillerinden doğan uyuşmazlıklarda mahkemelerde ve hızlı bir çözüm yolu sunan hakem heyetinde başvuruların takip edilmesi ile sigorta poliçelerin oluşturulması sürecinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İdare ve Vergi Hukuku

İdareye yapılacak başvuruların takibi ile idarenin eylem ve işlemleri nedeniyle açılacak iptal ve tam yargı davalarında avukatlık hizmeti ile özellikle Vergi Usul Kanunu kapsamında vergilendirmeye ilişkin olarak şirketler ve gerçek kişilerin vergi sorumluluklarına ilişkin danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bize Ulaşın

En kısa sürede geri dönüş yapacağız!