Aile Hukuku

3

Boşanma Sebepleri

 • Zina*

 • Terk*

 • Akıl Hastalığı

 • Evlilik birliğinin sarsılması

 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış*

 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

(*) Bu boşanma sebepleri mutlak nitelikte olup tespiti yapıldığı zaman ayrıca bir inceleme yapılmaksızın boşanmaya karar verilir. 

4

Nafaka Türleri

 • Tedbir nafakasına boşanma davası öncesi veya dava sırasında karar verilebilir.

 • İştirak nafakası, çocuğun üstün yararı ilkesi gereğince çocuğun eğitim, sağlık, bakım ve benzeri giderlerinin karşılanmasına yöneliktir.

 • Yardım nafakası boşanma prosedüründen ayrı olarak anne, baba, çocuk veya kardeş gibi kimselere verilen nafakayı ifade etmektedir.

 

 • Yoksulluk nafakası, boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek eş lehine talep edilmesi halinde hükmedilir. 

1

Aile Hukukundan Kaynaklanan Davalar

 • Anlaşmalı boşanma davası

 • Çekişmeli boşanma davası

 • Soybağının reddi davası

 • Babalık davası

 • Tanıma davası

 • Velayet davaları

 • Nafaka davaları 

 • Nişanlılığın sona ermesinden kaynaklanan davalar

 • Aile mahkemelerinde görülen davalar

 • Vasi atanması

 • Aile içi şiddette tedbir talepleri

 • Evlenmeye izin davası (yaş küçüklüğü, bekleme müddeti)

 • Mal rejimi davaları (değer artış payı, katılma alacağı)

2

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları

 • Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.

 • Eşler mahkemeye birlikte başvurmalı veya bir eşin açtığı boşanma davasını diğer eş kabul etmelidir.

 • Hakim eşleri dinlemek zorundadır.

 • Eşlerin kararlaştıracağı anlaşmalı boşanma protokolünü hakim onaylanmalıdır.

Aile bireylerinin tabi olacağı kurallar 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile belirlenmiştir. Aile hukukundan doğan yükümlülüklere aykırı davranılması durumunda ve soybağına ilişkin konularda işbu Kanun hükümleri uygulanacaktır. Bu kapsamda boşanma davaları, nafaka talepleri, velayet ve vesayet davaları ile aile hukukunu ilgilendiren diğer tüm konularda avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.