Ceza Hukuku

Hayata ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar

- Kasten öldürme                       - Kasten yaralama 

- İntihara yönlendirme               - Taksirle yaralama 

- Taksirle öldürme                      - İnsan üzerinde deney ve organ ticareti

2

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

- Cinsel saldırı                               - Cinsel taciz suçu 

- Çocukların cinsel istismarı       - Reşit olmayanla cinsel ilişki

3

Özgürlüğe ve Şerefe Karşı Suçlar

- Tehdit                                   - Kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma 

- Şantaj                                   - Konut dokunulmazlığının ihlali

- Haksız arama                      - Kişilerin huzur ve sükununu bozma

- Hakaret                                - Haberleşmenin engellenmesi

4

Özel Yaşama Karşı Suçlar

- Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi  /  kayda alınması

- Haberleşmenin gizliliğini ihlal     - Özel yaşamın gizliliğini ihlal

- Kişisel verilerin kaydedilmesi       

5

Malvarlığına Karşı Suçlar

- Hırsızlık                       - Mala zarar verme

- Yağma                        - Güveni kötüye kullanma

- Dolandırıcılık             - Hileli iflas

6

Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar

- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti

- Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma

- Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde  satın almak, kabul    etmek, bulundurmak veya bu maddeleri kullanmak   

7

Kamu Güvenine Karşı Suçlar

- Parada sahtecilik                           - Açığa imzanın kötüye kullanılması

- Mühürde sahtecilik                       - Mühür bozma    

- Resmi belgede sahtecilik            - Özel belgede sahtecilik

8

Kamu Barışına Karşı Suçlar

- Suçu ve suçluyu övme                                              - Suç işlemeye tahrik

- Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama    - Örgüt kurma    

9

Bilişim Alanında Suçlar

- Bilişim sistemine girme                                       

- Banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması

- Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

10 

Adliyeye Karşı Suçlar

-  Suç uydurma           - Yalan yere yemin            - İftira                           

-  Suç üstlenme           - Yalan tanıklık                   - Suçu bildirmeme

- Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme

Cumhuriyet savcısının görevi gereği veya mağdurun şikayeti üzerine başlattığı, delillerin toplandığı soruşturma aşaması ile başladıktan sonra duruşmanın yapıldığı, delillerin değerlendirildiği kovuşturma aşamasıyla devam eden ve kesinleşmiş mahkumiyet kararı neticesinde hükmün infazı ile sona eren ceza muhakemesi ve infaz aşamalarında hem avukatlık hem de danışmanlık desteği sağlanmaktadır.